Vogelopvang
onder de
Regenboog 

Per 1 januari 2017 zijn wij gesloten

 

Helaas zijn wij door een beslissing van afvalverwerker Avri en de tien samenwerkende gemeenten achter de Avri gedwongen om na 22 jaar de opvang te sluiten.

 

Korte uitleg

Voor het dekken van een belangrijk deel van de kosten van de opvang zijn wij afhankelijk van donaties, waaronder de inkomsten via de Kledingactie van Stichting Dierenlot. Het inzamelen van de kleding is ons echter verboden door de Avri, die in onze regio verantwoordelijk is voor o.a. de afvalverwerking.

Als er na de inzameling van textiel nog een extra handeling nodig is, zoals scheiden van bruikbare kleding en niet-bruikbare kleding, beschouwt Avri dit textiel als huishoudelijk afval. Avri heeft de inzameling van kleding in eigen beheer en daarom wordt de Vogelopvang geen inzamelvergunning verleend. Wethouder van de gemeente Buren, dhr. De Ronde, heeft als enige afgevaardigde gepleit voor het wel verstrekken van een vergunning.

 

Gift

Wij zien de donatie van de kleding als gift, die bovendien heel laagdrempelig is. Het zit niet in onze aard om bij alles te bedelen om geld. Veel van de gedoneerde kleding komt bovendien ook van buiten de regio, van mensen die om persoonlijke redenen een band hebben met de vogelopvang en haar werk.
Uiteraard hebben we ook een behoorlijk aantal donateurs die ons trouw jaar in jaar uit financieel steunen. Van dat geld proberen we zoveel mogelijk de kosten voor voer en medicatie te dekken.

 

Groei betekent extra kosten

Door de groeiende naamsbekendheid en het steeds groter wordende verzorgingsgebied van de opvang is het aantal opgevangen dieren de laatste jaren flink gegroeid. Van geen van de tien gemeenten die samenwerken binnen de Avri, krijgen we voor de opvang van inheemse wilde vogels enige financiële ondersteuning, terwijl de dieren wel voor een belangrijk deel uit deze gemeenten afkomstig zijn. De opvang zit zoals de meesten weten bij ons aan huis. De kosten voor water en licht staan op privé en worden met liefde door de familie betaald. In het verleden werden onvoorziene uitgaven vanuit het familiebudget betaald. Dat laatste hoefde niet meer door de kledingactie en is ook een situatie waar we niet naar terug willen.

 

En de dieren dan?

Op dit moment hebben we nog een aantal dieren in de opvang, die we net als altijd zullen verzorgen en vrijlaten of herplaatsen zodra dat kan. Op dit moment kunnen we herstelde vogels niet direct uitzetten door de beperkende maatregelen rond de vogelgriep.

 

Een dier gevonden, wat nu?

Voor burgers zijn er een aantal zaken rondom wilde dieren beschreven in de wet.

·         Zorgplicht voor zieke en gewonde dieren (Flora- en faunawet Artikel 2)

·         Verbod op vervoer en houden van wilde dieren, tenzij ziek of verwond (Artikel 14 van het besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten, lid 1)

·         Zieke of gewonde dieren moeten binnen 12 uur overgedragen worden aan een bevoegd persoon of instantie met de vereiste ontheffingen (Artikel 14 van het besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten, lid 2)

Wellicht kunt u uw vraag wat te doen met de door u gevonden dieren richten aan Avri in Geldermalsen, telefoon 0345 585353 of uw gemeente. Voor het gemak hebben wij onderstaand de nummers van de gemeenten binnen de regio Rivierenland op een rijtje gezet. Afgevaardigden van deze gemeenten vormen samen het bestuur van de Avri.

Buren

0344 579279

Culemborg

0345 477700

Geldermalsen

0345 586611

Lingewaal

0345 634000

Maasdriel

0418 638888

Neder Betuwe

0488 442896

Neerijnen

0418 656565

Tiel

0344 637111

West Maas en Waal

14 0487

Zaltbommel

0418 681681

 

Tot slot

Wij vinden wij het ronduit teleurstellend dat dierenwelzijn in de praktijk dus niet hoog op de agenda staat. Hierdoor zullen vele dieren onnodig lijden en in veel gevallen een verschrikkelijke dood tegemoet gaan. Dat doet ons heel veel pijn in het hart.

 

Namens Vogelopvang Onder de Regenboog, ons gezin en de vrijwilligers,

 

Marjolijn Hoogland

 

 

Stichting “Al wat leeft onder de regenboog”

Vogels in uw tuin
Welke vogels zien we vaak in onze tuinen?

Lees Meer

Goed tehuis gezocht voor...
Regelmatig zijn wij op zoek naar een nieuw thuis voor een huisdier, vaak kippen of hanen, maar ook  af en toe andere huisdieren.
 

Lees Meer

Kledingactie
Volg ons op facebook!